Medlem? - Sporveishytten

Go to content

Main menu:

Medlem?

Hvordan bli medlem i
Sporveiens Hyttelag:

For å bli medlem må en være ansatt i Tide ASA. Innmeldingsblankett for Sporveiens Hyttelag må fylles ut. Der medlem undertegner at styret har mandat til å trekke kontingenter og avgifter.

Medlemskap har kun de medlemmer som er a jour med foregående årskontingent.

Medlemmer som slutter i Tide ASA og har vært medlem i minimum 5år eller er styremedlem når en slutter i Tide, kan velge å fortsette medlemskapet i Sporveiens Hyttelag. Medlemskontingenten må da betales med giro.
Medlemskap betales forskuddsvis og trekkes for et halvt år av gangen, med trekk mai og november.

Medlemmer plikter å betale en innmeldingsavgift for deretter å betale en årlig medlemskontingent. Medlemmer plikter, ved utmelding av hyttelaget, å levere dette skriftlig.

Medlemmene er ikke personlig ansvarlig for hyttelagets forpliktelser.
                              
Innmeldingsavgift kr. 100,-
Kontingent kr. 600,-(med trekk to ganger i året à 300.-, mai og november.)

Her kan dere laste ned innmeldingskjema (word)

 
 
Back to content | Back to main menu